Om

Kontakt meg


Har du kommentarer, ønsker eller ideer til et av mine programmer kan du sende en e-post til meg om dette. Kanskje finner jeg det så interessant at jeg tar det med i neste versjon av det aktuelle programmet.


 


Rapportér om feil i programmer.


Skulle du oppdage feil i et av mine programmer hadde det vært fint om du ville sende en melding om dette. På denne måten hjelper du med å forbedre programmet.Dette må du ta med i e-posten om du melder en feil.


    Navn og versjonsnummer på programmet hvor feilen oppstod.

    Hvilken versjon av Windows du bruker.

    Nøyaktig hva som er problemet.

    Om mulig, en detaljert fremgangsmåte for å gjenskape feilen.

    Se etter en fil i installasjonsmappen til programmet som heter noe med Error???.txt og send denne med som vedlegg.