EV ChargeInfo

EV ChargeInfo 1.9.1 (app for Android)


EV Charge Info lar deg beregne tid og kostnad for lading av din elektriske bil, eller plugin hybridbil. Du kan også lagre alle favorittladestasjonene dine med de forskjellige ladeegenskapene, og en eller flere elbiler.

Egenskaper:
* Beregn ladetiden basert på kjøretøyets forbruk og batteristørrelse
* Beregn kostnadene ved lading på forskjellige ladestasjoner.
* Lagre flere biler og favorittladestasjonener.

* Nedtellingstimer som viser fortløpende alle ladedata som du mottar under lading.

* Turkalkulator for å beregne ladekostnader på en tur.

* Importere ladekvitteringer fra Bilkraft og Mer(Grønn kontakt).

* Full oversikt over ladekostnader, både samlet og for hver enkel lading. 

* Registrer alle kostnader ved bilhold i valgfrie og redigerbare kategorier.

* Støtte for norsk og engelsk språk.


Lastes ned fra Google play.